Biyografi
Bu biyografi 10369 kez okundu
Seydişehirli Mahmut Esat Efendi
Sultan II. Abdulhamîd devrinde ilmiyye sınıfının en yüksek rütbesi olan Rumeli Kazaskerliği (Sadr-ı Anadolu) görevinde de bulunmuştur
 
 
 
 

1855 yılında Seydişehir’de doğdu.İlk öğrenimini Ali Hoca Sıbyan mektebinde yaptıktan sonra 1868 yılında 13 yaşında iken İstanbul’a gitti.Rüştiyeyi bitirdi.Fatih Medresesine devam etti bir yandan da askeri okulda fizik kimya astronomi gibi ilimleri tahsil etti.1880 Yılında Hukuk mektebinde iken Gülhane askeriye rüştiyede matematik öğretmenliği yaptı.II meşrutiyetin ilanıyla Maliye nezareti hukuk başmüşavirliğine bir süre sonrada müsteşarlığa atandı.

Mahmut Esat Efendi Osmanlı tapu ve kadastrosunu baştan modern bir şekilde yeniden kurdu.Başarı üzerine 1909 yılında Defter’i Hakani Nazırlığına getirildi.İlk kez Konya Çumra ilçesinde kadastro çalışmalarına başladı.Defteri hakaninezareti bugünkü anlamda bakanlık  düzeyinde bir daire iken 1924 yılında Tapu umum müdürlüğünü aldı.

Ömrü boyunca hiç durmadan çalışan bir zeka harikası bilgi hazinesi olan Mahmut Esat Efendinin 36 eseri bulunmaktadır.

Seydişehir’de doğduğu baba evini eğitim hizmetleri için bağışladı.Bugün Ortaokul hizmetiyle devam etmektedir.

18 Mart 1917 Yılında İstanbul’da vefat etti.

http://www.seydisehirgundem.com/haber-seydisehirli-mahmut-esat-kadaster-efendi-9165.html

Linke tıkla

Kaynak:
 
 
 
Etiketler: Seydişehirli, Mahmut, Esat, Efendi,
Diğer Biyografi
Haber Yazılımı